Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony

27 mld euro na wdrożenie odnawialnych technologii

farma_wiatrowa

Bazując na planie "technologicznej ścieżki rozwoju OZE" podanej w Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, dokonał oceny wstępnej skali potencjału inwestycyjnego w tym sektorze w latach 2011- 2020. Według jego analiz wdrożenie KPD w Polsce oznacza nowe inwestycje w OZE sięgające w okresie do 2020 r. kwoty ok. 24 mld euro (tylko energia elektryczna i ciepło) i dodatkowo ok. 3 mld na biopaliwa. Zdaniem prezesa IEO na największe inwestycje może liczyć energetyka wiatrowa, łącznie niemalże 8 mld euro, na trzech rynkach: podstawowym - farm wiatrowych lądowych (blisko 5 mld euro) oraz morskich (ponad 1,4 mld euro) i małych elektrowni wiatrowych (nakłady ok. 1,6 mld euro). W przypadku rynku termicznej energetyki słonecznej (razem kolektory słoneczne płaskie i próżniowe), nakłady inwestycyjne na wdrożenie KPD, według szacunków sięgają blisko 7.9 mld zł, na biogazownie ponad 3,6 mld euro oraz ponad 2,5 mld euro na CHP na biomasę stalą. Pozostałe środki powinny być przeznaczone na: kotły na biomasę, ciepłownie geotermalne, elektrownie wodne, pompy ciepła oraz systemy PV. - Jest to olbrzymi rynek zielonych technologii i trzeba nim zainteresować świat finansów i biznesu, (również małego), jako jeden z bardziej perspektywicznych obszarów do inwestowania w obecnej dekadzie - komentuje Grzegorz Wiśniewski. Według prezesa IEO, wobec braku większych środków UE, praktycznie aż do 2016-2017 roku, niezwykle ważna będzie tu rola instrumentów rynku bankowego i kredytowanie długookresowe. - Dobrze jakby te inwestycje dało się realizować w przejrzystej formule „project finance”, Będziemy musieli też nauczyć się korzystać z instrumentów rynku kapitałowego. Pierwsze firmy biogazowe, słoneczne, wiatrowe i biomasowe trafiły już na giełdę, w tym na NewConnect i skutecznie pozyskały środki na rozwój – dodaje Grzegorz Wiśniewski. Przyciągnięcie inwestorów strategicznych i finansowych to poważne zadanie, do realizacji którego wymagana jest aktywna postawa rządu zarówno w sensie minimalizacji ryzyka prawnego jak i promocji sektora OZE w kraju i zagranicą. Ważną rolę, także inspirującą i integrującą inne fundusze i instrumenty oraz edukacyjną, ma do odegrania także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - Jest to obecnie jedyne źródło finansowania, które może być użyte strategicznie i samodzielnie, bez oglądania się już na środki UE i bez czekania na ustawę dot. OZE. W tym celu NFOŚiGW potrzebuje jednak wieloletniej strategii inwestycyjnej zbieżnej z KPD - wyjaśnia prezes IEO.

Tagi: energia odnawialna

Podziel się na facebook.com

Komentarze:

Dodaj komentarz: