Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony

CAFE czy KAWKA? - czyli będą nowe inwestycje

KAWKA

Miasta, które najbardziej przekroczyły normy zanieczyszczenia powietrza mogą liczyć na pieniądze w ramach programu KAWKA (angielskie CAFE - Clean Air for Europe) czyli: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii". Pieniądze wypłaci gminom NFOŚiGW. W ramach tego programu będzie możliwe m.in. dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych, modernizacji lokalnych źródeł ciepła, wykonania instalacji c.o., gazowej, c.w.u, termomernizacji oraz rozbudowy istniejących już sieci ciepłowniczych w celu podłączenia nowych odbiorców.

Inwestycje będą dofinansowywane w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych oraz do 45% kosztów przedsięwzięcia ze środków wypłaconych przez NFOŚiGW. Dyrektywa CAFE czyli Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE uchwalona 21 maja 2008 r. weszła w życie 11 czerwca 2008 r. omawia szczegółowo zagadnienie czystości powietrza w Europie i koncentruje się na zanieczyszczeniach pyłem zawieszonym, dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, benzenem, tlenkiem węgla oraz ołowiem. Dlatego więc miasta, które mają te zanieczyszczenia przekroczone w największym stopniu mają największą szansę na otrzymanie tych środków.

Program KAWKA potrwa aż do 2018 roku.

źródło

moś.gov.pl & free digital photos

Tagi: ekologia, instalacyjna, KAWKA, Clean Air for Europe, NFOŚiGW

Podziel się na facebook.com

Komentarze:

Dodaj komentarz: