Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony

Dziennik Ustaw Nr 207 poz. 2016 czyli Prawo Budowlane - ulegnie zmianie

Budowa

W 2012 r. zmianie ulegnie Ustawa Prawo Budowlane. Na co warto zwrócić uwagę to znaczące uproszczenie przy budowie domu jednorodzinnego. Nie będzie obowiązywać jak do tej pory procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Uproszczeniu ulegną wszystkie obowiązujące do tej pory procedury. Inwestor będzie składał wniosek o pozwolenie na budowę do starostwa i jeśli nie będzie sprzeciwu w ciągu 30 dni to wniosek będzie uważany za zaakceptowany. Zmniejszone zostaną również kary za nieuzgodnione odstępstwa od projektu budowlanego. Ministerstwo budownictwa jest w trakcie ustalania założeń Ustawy i prace są obecnie na etapie konsultacji międzyresortowych. Nie będzie wymagane również pozwolenie na budowę przy wznoszeniu tzw. budynków, które nie wpływają na środowisko naturalne oraz na sąsiednie budynki. Pozwolenie na budowę będą zastąpione rejestracją. Inwestor będzie składał w starostwie wniosek wraz z projektem budowlanym i po upływie ustawowych 30 dni będzie można rozpoczynać prace budowlane.
 Pozwolenie na budowę będzie nadal wymagane przy wiekszych inwestycjach takich jak: budynki wysokościowe, osiedla mieszkalne, lotniska, drogi, autostrady, porty, zakłady przemysłowe i inne skoplikowane przedsięwzięcia. W Ustawie oprócz uproszczenia rozpoczęcia budowy zawarte będzie również uproszczenie zakończenia budowy. Do tej pory każdorazowo istnieje obowiązek uzyskania od Nadzoru Budowlanego pozwolenia na użytkowanie. W nowej Ustawie takiego obowiązku nie będzie. Jedyne co Inwestor będzie musiał zrobić to zgłosić zakończenie budowy do Nadzoru Budowlanego i załączy do zgłoszenia wymagane również do tej pory dokumenty min. dziennik budowy, projekt powykonawczy, protokoły odbioru, oświadczenie kierownika budowy. Ministerstwo przygotowuje również zmiany w obowiązujących obecnie warunkach zabudowy. To znaczy, że obecnie wymagane jest uzyskanie warunków zabudowy na terenach nie objętych planem zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to pewną dowolność dla przyszłych inwestorów ale ograniczoną przepisami krajowymi, które zostaną wprowadzone w zamian za wprowadzone ustępstwa w tej kwestii. Ograniczone zostaną również prawa Nadzoru Budowlanego do swobodnego karania za niezgodności z projektem budowlanym budowanej inswestycji. Nadzór nie ukarze jak to do tej pory bywało, a da ostrzeżenie i wyznaczy termin usunięcia nieprawidłowości.

Uproszczenia w procesie budowlanym są bardzo korzystne dla branży budowlanej i bardzo się to Instalacyjnej.Com.Pl podoba.

Instalacyjna.Com.Pl

Tagi: Prawo budowlane, Dz.U. nr 207 poz. 2016, Uproszczenia procesu budowy, Budowa, Kodeks budowlany

Podziel się na facebook.com

Komentarze:

Dodaj komentarz: