Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony

Kolejne 360 mln euro dla Polski z Unii Europejskiej na projekty wodno-ściekowe

kanalizacja

    Polska pozyska kolejne środki w ramach programu Infrastruktura i Środowisko - POIiŚ. Łączna kwota pozyskanych w ramach tego programu środków przekroczy w tym momencie już 5 mld euro, zaś realizowanych jest już ponad 550 różnych projektów w całym Kraju.

    Ze środków POIiŚ budowana jest infrastruktura komunalna na niespotykaną do tej pory w Polsce skalę, co pozwala na nadrobienie wieloletnich zaniechań inwestycyjnych. Środki z Unii Europejskiej są przede wszystkim przeznaczane na rozbudowę infrastruktury przyczyniającej się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Temu celowi służy m.in. budowa kanalizacji, wodociągów oraz oczyszczalni ścieków, unowocześnienie starych składowisk odpadów, budowa zakładów utylizacji odpadów, a także unowocześnienie zakładów przemysłowych. Wspierane są również działania związane bezpośrednio z ochroną przyrody, np. ochrona siedlisk przyrodniczych, zachowanie różnorodności gatunkowej, edukacja ekologiczna promująca postawy ekologiczne.

    W pierwszym kwartale 2012 Ministerstwo Środowiska ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie budowy i modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków komunalnych. Do rozdysponowania na ten cel jest ok. 600 mln zł. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się gminy, ich związki oraz podmioty realizujące zadania własne gminy w zakresie świadczenia usług wodno-ściekowych. 

mos.gov.pl

Tagi: eko, ekologia, eco, gospodarka wodna, ścieki, program Infrastruktura i Środowisko, POIiŚ, dofinansowanie

Podziel się na facebook.com

Komentarze:

Dodaj komentarz: