Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony

Zmiana w rozporządzeniu o zakresie projektu budowlanego.

Zmianie ulegnie rozporządzenie „Dz.U.03.120.1133 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”. Powodem zmiany ma być konieczność unifikacji obliczania powierzchni i kubatury obiektu budowlanego, ponieważ w dniu dzisiejszym inaczej liczy się powierzchnię budynku w zależności od tego czy obliczamy zapotrzebowanie na ciepło dla celów projektowych czy chociażby powierzchnię pod sprzedaż. Między innymi takie rozbieżności zadecydowały o konieczności ujednolicenia tego tematu. Dodajemy, że wcześniej ta kwestia nie była przywołana żadnym z polskich rozporządzeń i obie normy PN-70/B-02365 z 30 czerwca 1970 r., oraz PN-ISO 9836-1997 z 28 października 1997 r. obowiązywały w równym stopniu. Mogło to być przyczyną wielu pomyłek projektowo wykonawczych oraz oszustw stosowanych np. przez nieuczciwych deweloperów. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opracowało już projekt rozporzadzenia, które uporządkuje to przywołując do stosowania jedną tylko normę. Obowiązywać będzie PN-ISO 9836-1997. Oczywiście rozporządzenie nie będzie działać wstecz. Rozporządzenie ukaże się 29 kwietnia przyszłego roku. Obecnie jest w fazie konsultacji społecznych.

Szukaj również innych rozporządzen w naszym katalogu Przepisy prawne.

Tagi: Dz.U. nr 120 poz. 1133, Zakres projektu budowlanego, Obliczanie powierzchni lokalu, Powierzchnia budynku, PN-ISO 9836-1997, PN-70/B-02365

Podziel się na facebook.com

Komentarze:

Dodaj komentarz: