Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony

Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 30 poz. 346 - Rozporządzenie w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego

Dz.U.01.30.346

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 15 marca 2001 r.

w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego.

(Dz. U. z dnia 9 kwietnia 2001 r.)

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór znaku dozoru technicznego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie zasad i trybu oznaczania trwałym znakiem urządzeń technicznych dopuszczonych do obrotu (Monitor Polski Nr 36, poz. 332).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR ZNAKU DOZORU TECHNICZNEGO

wzór

Znak UDT

Kolorystyka znaku dozoru technicznego - białe tło, obwódka i litery w kolorze czarnym.

Tagi: Akty prawne, Przepisy prawne, Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Dz.U. nr 30 poz. 346, Wzór znaku dozoru technicznego, Znak UDT

Podziel się na facebook.com

Komentarze:

Dodaj komentarz: