Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony

Kategoria: Zielona wiadomość

Składowanie dwutlenku węgla

Przez lata rozwoju przemysłowego i gospodarczego człowieka wzrosło zapotrzebowanie na energię i tym samym emisji szkodliwych substancji. Ostatnio modny temat globalnego ocieplenia, który ma tyleż samo zwolenników co i przeciwników dotyka tak ważkiego tematu jak emisja gazów cieplarnianych a w szczególności CO2. Struktura produkcji energii elektrycznej na świecie to ciągle jeszcze 63% - z paliw kopalnych,19%-energetyka wodna, 18%-energetyka jądrowa, 2%-inne. W związku z powyższym światowa dyskusja o ograniczaniu globalnego ocieplenia przybrała bardziej wymierną formę ograniczania emisji CO2 a nawet poszła krok dalej i podjęła środki do jego ponownego składowania we wnętrzu ziemi.

Co to jest CCS? CCS (z ang. "Carbon Capture and Storage") jest to technologia polegająca na stransporcie pod dużym ciśnieniem skroplonego CO2 w wybrane formacje geologiczne. Składowanie to ma jednak swoje wady, bowiem bardzo trudno zapobiec ponownemu wydostaniu się CO2 na powierzchnię. W Polsce brak jeszcze regulacji odnośnie metod takowego składowania.

Na świecie metoda CCS dopiero wychodzi z fazy prób laboratoryjnych i brak jeszcze przemysłowych i rentownych rozwiązań. Jest to jednak bez wątpienia duży krok pozwalający na zrównoważoną gospodarkę paliwami kopalnymi, ponieważ wstrzyknięty w formacje geologiczne CO2 przyczyni się do zwiększenia wydobycia takich paliw jak gaz ziemny czy ropa naftowa.

Na świecie jednak nie brakuje sceptyków, którzy twierdzą, że rozwój energetyki bazujący na paliwach kopalnych to anachronizm a powinno rozwijać się te gałęzi oparte na energii odnawialnej oraz jądrowej.

Do 2015 Unia Europejska chce zainstalować 12 próbnych bloków energetycznych nie emitujących CO2, Polska w tej batalii chce aby co najmniej 2 takie bloki stanęły w naszym kraju. Najbardziej prawdopodobnym miejscem powstania tych bloków jest Górny Śląsk z masą bezużytecznych, wyeksploatowanych już pokładów kopalnianych idealnie nadających się na magazynowanie CO2. Bierze się również pod uwagę, dna morskie, pokłady węgla, ropy naftowej, głębokie formacje geologiczne, podziemne warstwy wodonośne, złoża węgla, ropy i gazu ziemnego.

Istotną rolę odgrywa tu cena. Obecnie wyprodukowanie tony CO2 kosztuje nas niecałe 20EUR, po wprowadzeniu CCS koszt tony CO2 rośnie do 40EUR!. Czas pokaże czy ta nowinka się przyjmie i czy nasze portfele to wytrzymają.

Tagi: efekt cieplarniany, co2, ccs

Podziel się na facebook.com

Komentarze:

Dodaj komentarz: