Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony

Ochrona przeciwpożarowa

ochrona przeciwpozarowa

 

Data dodania 07.12.2011

 

Warunki ewakuacji osób niepełnosprawnych z budynków cz.3

Ważnym elementem w ewakuacji jest miejsce tymczasowego schronienia, w tej części omówimy je nieco bardziej szczegółowo. Miejsca tymczasowego schronienia mają pewne minimalne wymagania. Wynikają one przede wszystkim z potrzeb ludzi niepełnosprawnych. Wejście czyli drzwi powinny być szerokości minimum 85 cm natomiast korytarz do niego prowadzący powinien mieć szerokość minimum 90 cm. Miejscem tymczasowego schronienia może być obudowana klatka schodowa, korytarz lub przedsionek o odporności EI 30 minut. W ustawodastwie innych krajów takim miejscem może być np. balkon o ile ma bezpośredni dostęp do pionowej drogi ewakuacyjnej. W takim miejscu należy zabezpieczyć odpowiednią powierzchnię pod zaparkowanie wózka. Wymagane minimum to 90x140cm i należy je ulokować tak aby nie utrudniało ewakuacji ludzi wbiegających na schody, czyli miejsca tego nie wolno projektować na spocznikach! Miejsca takie powinny się znajdować w każdej klatce zamkniętej na każdej kondygnacji co umożliwi niepełnosprawnym ewakuację w tych samych kierunkach co pozostałych ludzi. Dobrą praktyką inzynierską, stosowaną już powszechnie w krajach zachodnich, jest stosowanie w miejscach tymczasowego schronienia punktów komunikacji dwustronnej oraz monitoringu, jeśli oczywiście budynek posiada instalację monitoringu. Dopuszcza się, że rolę miejsca tymczasowego schronienia może pełnić sąsiadująca strefa pożarowa, czy sąsiadujące strefy pożarowe. Podział na strefy pożarowe i dymowe powinien być zaprojektowany tak aby również w tym przypadku umożliwić swobodne przemieszczanie się do nich osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Rozwiązanie to zalecają przepisy brytyjskie w obiektach takich jak szpitale lub zakłądy opieki społecznej

Data dodania 05.07.2011

Warunki ewakuacji osób niepełnosprawnych z budynków cz.2

Wielu ludziom niepełnosprawność kojarzy się głównie z wózkiem inwalidzkim. Tymczasem niepełnosprawiność, to również trudności w poruszaniu z powodu choroby aparatu ruchu, czyli osoby poruszające się o kulach, lasce, bez żadnej pomocy lecz z wyraźną trudnością, osoby na wózkach ręcznych lub napędzanych elektrycznie. W rozumieniu pojęcia ewakuacji wyróżniamy cztery główne grupy niepełnosprawności: 1) trudności w poruszaniu, 2) trudności w widzeniu, 3) trudności w słyszeniu, 4) trudności w pojmowaniu. W ewakuacji należy wziąć również następujące okoliczności, które mogą wpłynąć na sprawny jej przebieg: 1) kłopoty z oddychaniem - astma, 2) kłopoty z układem krążenia, 3) epilepsja, 4) zaawansowana ciąża, 5) podeszły wiek, 6) urazy, 7) wpływ środków odurzających, 8) wpływ środków farmakologicznych, 9) inne. Liczba osób, u których wystąpi problem z ewakuacją jest zatem znacznie wieksza. Należy pamiętać, że przy WSZYSTKICH badaniach związanych z zachowaniem się podczas ewakuacji związanej z pożarem nalezy ZAWSZE brać pod uwagę obecność osób niepełnosprawnych. Jest to tendencja ogólnoświatowa wynikająca z długofalowych obserwacji. By zaplanować skoordynowane i skuteczne działania ewakuacyjne, trzeba znać specyfikę niepełnosprawności i potrzeby ludzi niepełnosprawnych, tak aby dzialania z nią związane nie wpływały na obniżenie poczucia ich godności osobistej i spokoju podczas ewakuacji. Dlatego więc każda wprowadzana strategia ewakuacji powina uwzględniać w miarę możliwości w jak największym stopniu ewakuację niepełnosprawnych w miarę możliwości bez konieczności pomocy innych osób. Jako samodzielną ewakuację uważa się samodzielne przemieszczenie się niepełnosprawnych do tymczasowego względnie bezpiecznego miejsca, którym może być na przykład przedsionek klatki schodowej. c.d.n.

Data dodania 04.07.2011

Warunki ewakuacji osób niepełnosprawnych z budynków cz.1

Niepełnosprawność w dzisiejszych czasach nie musi oznaczać ograniczeń. Przeciwnie, ludzie niepełnosprawni prowadzą normalne życie, mają również prawo do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Wraz ze wzrostem technologii i wiedzy inżynierskiej możliwości tworzenia przyjaznych warunków funkcjonowania niepełnosprawnych będzie coraz więcej i tendencje te będą się zdecydowanie nasilać. Zadaniu temu będzie musiała przede wszystkim sprostać infrastruktura w miastach i gminach, a zwłaszcza budynki i obiekty użyteczności publicznej. Podstawowe informacje w zakresie minimalnych wymogów dotyczących dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych zawarte są w "rozporządzeniu o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (patrz dział: Przepisy prawne). Dotyczą one przede wszystkim, dojść, podjazdów, schodów, pochylni, miejsc parkingowych, wind, sanitariatów, śliskości nawierzchni, otwierania okien, garaży, dróg komunikacyjnych oraz wejść do budynków. Brak niestety w warunkach technicznych szczegółowych informacji o ewakuacji osób niepełnosprawnych, za wyjątkiem wymagań związanych z obiektami ZL II, nakazującymi zapewnienie zwiekszonego poziomu ochrony w budynkach, w których przebywają przede wszystkim osoby niepełnosprawne.oraz osoby o ograniczonej możliwości poruszania się. Zatem obiekty kategorii ZL II są między innymi wyposażone w następujące systemy: System Sygnalizacji Pożaru SSP oraz Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO, drogi ewakuacyjne są w nich możliwie najkrótsze, natomiast klatki schodowe są w nich szersze i znacznie lepiej zabezpieczone. Jednak nie można ograniczać projektowania dla osób niepełnosprawnych tylko do budynków ZL II gdzie są zazwyczaj pacjentami, osoby te jak wspominaliśmy na początku, normalnie uczestniczą w życiu codziennym, zawodowym i społecznym więc ich obecność jest prawdopodobna i pewna w każdym innym typie budynku jako: pracownicy, petenci, goście, uczniowie, mieszkańcy, widzowie, nauczyciele, klienci. I czasem w cale nie oznacza to mały odsetek, mogą to być większe grupy, co nie powinno to pozostać bez wpływu na projektowanie panie i panowie projektanci. Polska jest niestety jeszcze daleko za krajami zachodnimi jak Wielka Brytania czy USA gdzie prawa osób niepełnosprawnych są w pełni szanowane a ich uczestnictwo w życiu codziennym w 100% zapewnione. Nie mniej jednak w Polsce już dziś zauważalny jest pewien postęp w ułatwianiu niepełnosprawnym korzystanie z urzędów, budynków użyteczności publicznej, choć szału nie ma. Koncepcja budowania z myślą o niepełnosprawnych tzw. inclusive design ewoluowała na zachodzie do tego stopnia, że projektowane są dziś budynki, w których swoboda użytkowania z nich przez osoby niepełnosprawne jest na równi z osobami sprawnymi. Naturalnym też jest, że prawo do bezpiecznego wejścia ale również do bezpiecznego opuszczenia budynku w przypadku zagrożenia dotyczy w takim samym stopniu osoby sprawne jak i osoby niepełnosprawne. Na zachodzie ewoluowało to w stosownym ustawodawstwie, w którym dostosowano między innymi standardy ochrony przeciwpożarowej. c.d.n.

 

Data dodania 14.05.2011

Ochrona przeciwpożarowa w serwerowniach

W pomieszczeniach typu serwerownie niezwykle ważny jest prawidłowy wybór środka gaśniczego.
W Polsce stosuje sę tylko takie rozwiązania,które posiadają certyfikat CNBOP. Stąd wybór środka zawęża się do następujących: Argonit, Inergen , FM-200, Novec 1230 oraz proszki gaśnicze.

Azot - gaz obojętny N2 stosowany jako środek gaśniczy ale również stosowany jako środek prewencyjny stale redukujący poziom tlenu, tzw. Oxy-reduct.
CO2 - gaz obojętny stosowany jako środek gaśniczy. Nie zalecany w serwerowniach, ze względu na możliwość zniszczeń sprzętu elektronicznego poprzez gwałtowne obniżenie temperatury, stwarzanie zagrożenia życia ludzkiego oraz nieprzejżystość atmosfery w pomieszczeniu ograniczające możliwości akcji gaśniczej.
Argonit - mieszanina gazów obojętnych 50% argonu Ar oraz 50% azotu N2.
Inergen - mieszanina gazów obojętnych: 52% azotu N2, 40% argonu Ar, 8% CO2.
Novec1230 - C6F12O - ekologiczny, chemiczny środek gaśniczy stosowany zamiennie do Halonów, alternatywa dla gazów obojętnych.
FM200 - CF3-CHF-CF3, lub C3HF7 - ekologiczny, chemiczny środek gaśniczy podobnie jak Novec1230 stosowany zamiennie do Halonów oraz jako alternatywa do gazów obojętnych.

Proszki gaśnicze - rozdrobnione związki chemiczne otoczone błoną hydrofobową. Średnica ziaren 20 - 60µm.

Rozróżniamy proszki:

  • węglanowe -  Na i K -NaHCO3, KHCO3),
  • węglanowo - mocznikowe NaHCO3, KHCO3,
  • fosforanowe (ortofosforany), (XH2PO4) (X2HPO4) (X3PO4) X – metal lub reszta organiczna.
  • specjalne (NaCl, BaCl2, Na2Ba3O7)

Działanie proszku gaśniczego na części elektryczne i elektroniczne będzie negatywne, niemożliwe może się okazać jego całkowite usunięcie z miejsc trudnodostępnych. Pozostałość proszku na częściach elektrycznych i elektronicznych może powodować zwarcia.


Dlaczego wybrać gaz obojętny

100% pewność o przyjazności gazu obojętnego dla elektroniki, przejrzystość atmosfery podczas akcji gaśniczej oraz przyjazność dla ludzi. Skutki gaszenia pozostają na długo po akcji ze względu na wyparcie pewnej części tlenu z pomieszczenia (atmosfera nadal przyjazna do przebywania ludzi) zabezpieczając przed ponownym samozapłonem. 100% ekologiczne! Zalecane dla dużych, profesjonalnych serwerowni.

Dlaczego wybrać gaz chemiczny

Wysoka skuteczność gaszenia przy znacznie mniejszej ilości użytego gazu. Mniej miejsca potrzebnego na butle. Zalecane dla mniejszych serwerowni, szczególnie w przypadku braku miejsca.

Najważniejsze to nie zaszkodzić

W pomieszczeniach typu serwerownie najcenniejszym elementem są DANE. To je należy chronić na wszystkie sposoby. Stąd wybór rozwiązania gaśniczego, które niespowoduje uszkodzenia elementów elektronicznych, później uchroni je przed korozją czy nie spowoduje zwarcia przy uwolnieniu do pomieszczenia.

Tagi: ochrona przeciwpożarowa, środki gaśnicze, ewakuacja, ewakuacja osób niepełnosprawnych


Podziel się na facebook.com

Komentarze:

Dodaj komentarz: