Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony

Artykuły

Dz.U. nr 243 poz. 2063 - Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanieKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 97 poz. 1055 - Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 16 poz. 92 - Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczychKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 89 poz. 828 - Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieciKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 96 poz. 437 - Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych.Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 96 poz. 438 - Roporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków.Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 21 poz. 73 - Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 180 poz. 1860 - Rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 80 poz. 912 - Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznychKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 118 poz. 1263 - Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowychKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 71 poz. 649 - Rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbestKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 30 poz. 346 - Rozporządzenie w sprawie wzoru znaku dozoru technicznegoKategoria: Przepisy prawne

Tagi: tryskacze, instalacja tryskaczowa, sprinkler, sprinkler systemKategoria: Oferta pracy

Monterów instalacji tryskaczowej

Firma z branży instalacyjnej zatrudni do pracy na budowach w Polsce monterów instalacji tryskaczowej. Wymagania: minimum rok doświadczenia w instalacjach tryskaczowych. Oferujemy: godne warunki wynagrodzenia. CV prosimy wysyłać na info@inproservice.com