Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony

Artykuły

Dz.U. nr 138 poz. 1554 - Rozporządzenie w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiegoKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 120 poz. 1134 - Rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanegoKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 194 poz. 1635 - Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 180 poz. 1861 - Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów BudowlanychKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 195 poz. 2011 - Rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CEKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 198 poz. 2041 - Rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanymKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 237 poz. 2375 - Rozporządzenie w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawaniaKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 249 poz. 2497 - Roporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawaniaKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 47 poz. 401 - Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanychKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 164 poz. 1588 - Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 120 poz. 1133 - Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanegoKategoria: Przepisy prawne

Tagi: tryskacze, instalacja tryskaczowa, sprinkler, sprinkler systemKategoria: Oferta pracy

Monterów instalacji tryskaczowej

Firma z branży instalacyjnej zatrudni do pracy na budowach w Polsce monterów instalacji tryskaczowej. Wymagania: minimum rok doświadczenia w instalacjach tryskaczowych. Oferujemy: godne warunki wynagrodzenia. CV prosimy wysyłać na info@inproservice.com