Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony

Kategoria: Projektownia

Kurs AutoCADa dla początkujących- część III (prostokąt, wielobok, okrąg)

Część III

 

Okrąg, wielobok, prostokąt- kreślimy felgę.

 

Witam serdecznie w trzeciej części kursu Autocada dla początkujących.

 

W tej części będziemy kontynuować budowanie podstaw naszego zaplecza rysunkowego programu AutoCAD. Podobnie jak w poprzedniej części będziemy się uczyć dzięki praktyce, nakreślimy (uproszczony) wzór felgi.

 

Identycznie jak w części II przedstawiam widok wykreowanego elementu, tym razem jest to felga (widok z przodu). Przypominam, że jest to model uproszczony! Właściwy projekt takiej felgi jest bardziej złożony.

 

Wykreowaną felgę przedstawiłem bez określonego wymiaru- sugeruję aby każdy dobrał rozmiar indywidualnie. Dla informacji dodam, że zaprezentowana wyżej felga ma średnicę 20 cali

Już na pierwszy rzut oka widać, że będziemy używać dużej ilości okręgów. Ale po co nam wielobok? Do dzieła!

 


 

Teoria:

 

- Prostokąt i wielobok

 

W AutoCADzie możemy za pomocą linii wykreować dowolny nieobły kształt- w tym wieloboki/ wieloboki foremne. Jednak twórcy AutoCADa (za co im serdecznie dziękuję) postanowili ułatwić nam życie dodając w menu Rysuj zakładki pt „prostokąt” i ”wielobok”.

Obie figury możemy zacząć kreślić na trzy sposoby (jak w przypadku linii.

 

 Prostokąt- przy użyciu tej opcji możemy w bardzo prosty sposób wykreować dowolny prostokąt o zadanych przez nas parametrach. Po kliknięciu zakładki prostokąt (oczywiście prostokąt jak i wielobok możemy uruchomić z poziomu panelu bocznego, jak i polecenia w konsoli- rysunki powyżej) otrzymujemy od AutoCADa zapytania dotyczące parametrów kreślonej figury:

- Określ kolejny narożnik- przy rysowaniu ręcznym bądź korzystaniu z opcji „skok” podajemy drugi narożnik i otrzymujemy zadaną figurę

 

- Obszar- w zadanych wcześniej jednostkach (początek rysunku) określamy jaką powierzchnie ma mieć kreślony przez nas prostokąt.

 

- Po podaniu powierzchni kolejne zapytanie dotyczy parametru na którym AC ma się wzorować- długości lub szerokości. Podając mu określoną wartość, druga zostanie dobrana automatycznie.

 

- Wymiary- wybierając tą opcję zostajemy „zmuszeni” do podanie Szerokości i Długości naszego prostokąta. Figura jest wstawiana w punkcie początkowym.

 

- Obrót- Pozwala kreślić prostokąt pod dowolnym kątem

 


 

Wielobok- Po kliknięciu zakładki „wielobok” lub wpisaniu w konsoli identycznego polecenia, proszeni jesteśmy o dalsze instrukcje:

 

- Ilość boków- proste, podajemy ilość boków naszego wielokąta (AC- domyślnie tworzy wielokąt foremny)

 

- Określ środek wieloboku- Wyznaczamy środek naszej figury

- Wpisany w okrąg- wybierając tą opcję otrzymujemy wielobok wpisany w okrąg o zadanym promieniu (wierzchołki wieloboku są punktami stycznymi z okręgiem).

- Opisany na okręgu- w tym wypadku wielobok jest opisany na okręgu (środki symetrii jego boków są punktami stycznymi z zadanym okręgiem)

 

- Bok- alternatywną opcją jest określenie położenia Boku figury ( opcja przydatna przy kreśleniu figur przyległych)

- Następnie wybieramy długośc boku lub kolejny jego punkt.

 

Poniżej prezentuję przykładową różnicę w rozmiarze pięcioboku Wpisanego i opisanego na okręgu o promieniu 5. Zielony pięciokąt jest wpisany w okrąg, zaś czerwony opisany na okręgu

 

 


 

Okrąg

 

Za pomocą Autocada, możemy wykreować okrąg. Dokonać tego możemy trzema sposobami

- Klikając na bocznym panel na ikonę prezentującą okrąg (domyślnie- rysuj okrąg o promieniu)

 

 

- Wpisując w konsolę polecenie „okrąg”

 

 

- Klikając w zakładkę rysuj, podpunkt okrąg i wybierając:

- Środek, promień- Wybieramy środek i promień (w jednostkach) naszego okręgu

- Środek, średnica- Analogicznie, wybieramy środek i średnicę

- 2 punkty- Przyjmujemy dwa punkty pomiędzy którymi będzie znajdował się nasz okrąg.

- 3 punkty- Określamy 3 punkty wchodzące w okrąg

- Styczny, styczny, promień- Określamy dwa punkty stycznosći tworzonego okręgu i podajemy promień

- Styczny, styczny, styczny- podajemy 3 punkty stycznosci.

 

 

Tyle podstaw, czas na praktykę!

 


 

Felga

W początkowym etapie proponuję określenie jakiej wielkosci będzie felga, w tym celu wybierzmy w zakładce „format” opcję „jednostki” i zaznaczmy „cale” po czym klikamy OK.

 

 

 


 

Okrąg- w moim wypadku felga była 20 calowa. Nie zastanawiając się więcej kreślimy okrąg prezentujący obwód naszej felgi.

 

- Klikamy/ wpisujemy/ wybieramy okrąg-> środek, średnica.

 

- Wybieramy punkt początkowy naszego rysunku (dla ułatwienia można wpisać 0,0), lub ustawić w opcjach panelu dolnego „lokalizacja”, dzięku czemu zaznaczane będą orientacyjne położenia późniejszych figur (środek, styczna, symetria itd.). Wklepujemy (już w calach:) ), rozmiar naszej „felgi”.

 

 

 

 

- Kolejnym krokiem było określenie „grubości” felgi, w moim przypadku wynosi ona aż 3 cale (zaznaczam po raz kolejny, iż jest to zarys ogólny felgi.)

 

W celu zaznaczenia grubości (przy widoku z przodu), narysowany został okrąg o tym samym środku co okrąg pierwszy, jednak z średnicą 17 cali.

 

 

 

- W trzeciej kolejności określiłem średnicę otworu centralnego felgi ( 3 cale)

 

- Środek felgi z miejscem na śruby mocujące przedstawia okrąg o średnicy 5 cali. Poniżej prezentuje jak powinny wyglądać wymiary (dla „felgi” 20 calowej). Kolory są podane tylko w celu łątwego odróżnienia każdego okręgu.

 

 


 

Wielobok

Miejsce mocowania każdej śruby określa wierzchołek pięcioboku foremnego wpisanego w okrąg o średnicy 4 cali

 

- Klikamy/ wpisujemy/ wybieramy wielobok (zakładka rysuj)-> ilość boków „5”, jako środek wybieramy środek całego rysuku (punkt 0,0). Aby uzyskać styczność wierzchołków z okręgiem o zadanej średnicy konieczne jest wybranie sytuacji gdy nasza figura (pięciobok) jest wpisana w okrąg. Średnica zadanego okręgu to 4 cale.

 

 

Każdy otwór to 0.5 cala

- Środek każdego otworu na śrubę znajduje się na wierzchołku wieloboku.

 

 

- Po narysowaniu otworów usuwamy wielobok.

 

* Wystarczy narysować jeden okrąg (otwór na śrubę mocującą), następnie zaznaczyć okrąg i kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy wybierając polecenie kopiuj z punktem bazowym (ctrl + shift + c). Następnie wybieramy punkt bazowy (w tym wypadku środek naszego okręgu (jeżeli nie ma mozliwości zaznaczenia środka okręgu, upewnijcie się, czy macie załączoną odpowiednią opcję w dolnym panelu (lokalizacja). Wklejamy okrąg i umieszczamy go w punkcie docelowym (ctrl + v)

 

 


 

Kolejnym krokiem było narysowanie ramion felgi. W tym celu używane było przezemnie polecenie linia z śledzeniem biegunowym ustawionym na 45 stopni. (Dokładną instrukcję prezentuję na poniższym filmiku)

 


 

Ostatnim elementem było wykreślenie otworów ozdabiajacych i odchudzających (masowo i wizualnie) naszą felgę. Umieściłem w każdym ramieniu 3 okręgi o promieniu 0.6 cala. Spróbujcie wykonać ozdoby we własnym zakresie, korzystając z narzędzi okrąg, linia, wielobok. Oraz używając linii pomocniczych.

 


 

Dla ułatwienia wizualizacji całego procesu kreślenia poniżej prezentuję filmik prowadzący od początku do końca powstawania widoku uproszczonego felgi).

 


 

Zapraszamy na kolejne części

Karol Borowiak

instalacyjna.com.pl

Tagi: auto cad, ustawienia autocada, kurs autocada, projektownia, Karol Borowiak, ustawienia autocad, kurs autocad

Podziel się na facebook.com

Komentarze:

Dodaj komentarz: